struktura i kompetencje - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

struktura i kompetencje

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZŁOTORYI

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZŁOTORYI


ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA


ZESPÓŁ DO SPRAW GOSPODARKI MATERIAŁOWO–TECHNICZNEJ I FINANSÓW
 

ZESPÓŁ DO SPRAW NIFORMACJI NIEJAWNYCH
 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW POSTĘPOWAŃ ADMINISTARCYJNYCHWYDZIAŁ KRYMINALNY


ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

 


ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ


ZESPÓŁ DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
 

ZESPÓŁ DO SPRAW WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU:


ZESPÓŁ DO SPRAW WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ:

WYDZIAŁ PREWENCJI

ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ

ZESPÓŁ PATROLOWO – INTERWENCYJNY:

ZESPÓŁ DYŻURNYCH


REWIR DZIELNICOWYCH I

REWIR DZIELNICOWYCH II


REFERAT RUCHU DROGOWEGO
 

 

Metryczka

Data publikacji 03.04.2009
Data modyfikacji 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Klimaszewski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Klimaszewski samodzielne stanowisko
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Kwakszys
do góry